Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji

mgr Monika Paszko

tel. 784 201 306,

Ciechanki 65

21-013 Puchaczów

ul. Czechowska 42/4

20-072 Lublin

O mnie

mgr Monika Paszko
psychoterapeuta psychodynamiczny,
socjoterapeuta

 

Jestem absolwentką Pedagogiki z zakresu resocjalizacji wydziału UMCS w Lublinie oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Rozwijam swój warsztat pracy kontynuując Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, która jest specjalistycznym podyplomowym szkoleniem, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży w oparciu o nurt psychodynamiczny. Zajmuję się również pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysów życiowych. Pracuję pod stałą superwizją i opieką merytoryczną specjalistów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Praktykę w zawodzie psychoterapeuty realizowałam w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych; organizacjach pozarządowych; realizując cykliczne programy terapeutyczne dla skazanych w Zakładach Karnych; prowadząc zajęcia profilaktyczne w Placówkach Oświatowych a także biorąc udział w projektach z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej organizowanych na terenie Łęcznej a obecnie Lublina. Wiedzę w zakresie psychoterapii oraz umiejętności niezbędne do pracy oraz pomocy w sytuacjach kryzysów życiowych zawdzięczam uczestnictwu w różnych kursach oraz szkoleniach, m.in.

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Studium Socjotarapii i Treningu Interpersonalnego
 • Arteterapia w pracy z grupą
 • Wykorzystywanie kreatywnych metod w interwencji w sytuacjach kryzysowych
 • Metody profilaktyki uzależnień w teorii i praktyce
 • Kurator Społeczny
 • Mediator Sądowy
 • Dylematy młodego pokolenia

 

   

  © psychoterapia-leczna.pl